Đăng nhập|Đăng ký

Tỷ Giá
Mua vào Bán ra
(Nguồn Vietcombank.com.vn)
 

 

 

Tầm nhìn:

 

Trở thành đơn vị hàng đầu về lĩnh vực kinh doanh của mình, bằng chiến lược phát triển bền vững đem     lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội và nâng cao giá trị cuộc sống của các thành viên, thông   qua những điều kiện phát triển tốt nhất về vật chất và tinh thần.

 

Sứ Mệnh:

 

Cung cấp những sản phẩm với chất lượng quốc tế và giá hợp lý, đa dạng nhằm thảo mãn nhu cầu của nhười tiêu dùng, góp phần thay đổi diện mạo kiến thức đất nước và phát triển cộng đồng.

Cam kết hoạt động dựa trên lợi ích và sự tin cậy của khách hàng, Đối tác, các Cổ đông và Cán bộ công nhân viên

 

 

Giá trị cốt lõi:

 

Chất lượng sản phẩm là trọng tâm.

Uy tín và lợi ích với Khách hàng là then chốt.

Hiệu quả lợi nhuận là trách nhiệm với nhân viên.

Hoạt động xã hội là văn hóa và nghĩa vụ

 

 

Triết lý kinh doanh:


Trở thành một trong những tập đoàn kinh tế lớn đa ngành với các chuẩn mực của quốc gia và khu vực

Cam kết bảo vệ uy tín thương hiệu và kinh doanh dài hạn trên cơ sở tôn trọng các qui định  và luật pháp   xã hội.

Đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam.

Luôn cố gắng bảo đảm những quyền lợi tốt nhất cho khách hàng và các đối tác.

Tăng trưởng và phát triển ổn định gắn kết với việc bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Luôn cung ứng những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng và uy tín cao đạt tiêu chuẩn qui định

Mở rộng mạng lưới hoạt động kinh danh trên phạm vi toàn quốc, phát triển kinh doanh tới thị trường khu vực và quốc tế đến năm 2020.

 

 

 

Đối tác